Polityka prywatności

1. Sodexo Benefits and Rewards Services Polska sp. z o.o. właściciel strony www.nagrodywbiznesie.pl (dalej „Sodexo”) przywiązuje szczególną wagę do ochrony prywatności użytkowników strony i bezpieczeństwa przetwarzania ich danych osobowych.
2. Dane osobowe użytkowników strony zawarte w formularzach rejestracyjnych oraz dane osobowe zgromadzone automatycznie są przetwarzane z zachowaniem wymogów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204). Użytkownikom przysługuje prawo wglądu do dotyczących ich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania. Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić ani usunąć.
3. Dane osobowe użytkowników strony zawarte w formularzach rejestracyjnych przetwarzane będą przez Sodexo Benefits and Rewards Services Polska sp. z o.o. wyłącznie w celach realizacji usług świadczonych i w celach wskazanych w formularzach rejestracyjnych dotyczących konkretnych usług. Nadto mogą być one przetwarzane, za zgodą użytkowników strony, w prawnie usprawiedliwionych celach Sodexo Benefits and Rewards Services Polska sp. z o.o., w tym marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług Sodexo Benefits and Rewards Services Polska sp. z o.o.. Administratorem danych osobowych jest Sodexo Benefits and Rewards Services Polska sp. z o.o.
4. Sodexo Benefits and Rewards Services Polska sp. z o.o. nie przekazuje i nie dokonuje obrotu (nie sprzedaje, nie użycza) danych osobowych użytkowników strony innym osobom lub instytucjom, bez zgody użytkownika. Przetwarzane przez Sodexo Benefits and Rewards Services Polska sp. z o.o. dane osobowe użytkowników strony mogą zostać udostępnione uprawnionym organom państwa na ich żądanie, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń organów państwa.
5. Sodexo Benefits and Rewards Services Polska sp. z o.o. gromadzi informacje pozyskiwane automatycznie, dotyczące adresów IP użytkowników odwiedzających stronę i korzystających z usług świadczonych w ramach strony. Zebrane w ten sposób informacje służą administrowaniu strony, okresowym analizom statystyki odwiedzin, ustaleniu, które strony odwiedzane są najczęściej, określeniu poziomu funkcjonalności strony. Informacje dotyczące IP użytkowników mogą zostać przekazane uprawnionym organom państwa, na ich żądanie na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń organów państwa.
6. Polityka stosuje mechanizm tzw. cookies tj. plików przechowywanych na dysku komputera użytkownika strony służących zachowaniu parametrów nawigacyjnych użytkownika i statusu zalogowania. Mechanizm cookies nie ma na celu do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach strony, stosowany jest jedynie w celu agregowania danych statystycznych o ruchu użytkowników strony. Użytkownik może usunąć cookies, co nie spowoduje żadnych utrudnień w korzystaniu ze strony.
7. Magazyn zawiera odnośniki/linki do innych stron WWW. Sodexo Benefits and Rewards Services Polska sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach.
8. Pytania i wątpliwości w zakresie polityki prywatności użytkownicy strony mogą zgłaszać poprzez adres e-mail: ebook@nagrodywbiznesie.pl
9. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, odpowiednie modyfikacje powyższych zasad zostaną udostępnione na stronie.